Våre tjenester

Vi leverer alt innen taksering – våre sakkyndige takstmenn er sertifiserte innen alle takseringstjenester vi tilbyr.

VÅRE TJENESTER

Tilstandsrapport iht. NS3600

Skadevurdering

Vedlikeholdsplanlegging for sameier og borettslag

Byggelånsoppfølging, uavhengig kontroll, byggherreoppfølging

Bistand og råd i byggesaker

Reklamasjonsrapport

Bistand ved overtakelse av bolig

Bygningsbesiktigelse og vibrasjonsmåling

Hvordan unngå unødvendige og tidskrevende skader som ikke har noen direkte årsakssammenheng med utførte anleggsarbeider?

Med god dokumentasjon av tilstøtende bebyggelse forut for anleggsarbeidet reduseres konflikter ved påståtte skader.

Vi kan bistå med bygningsbesiktigelse av konstruksjoner forut for anleggsarbeidet, og vibrasjonsmålinger løpende under anleggsarbeidet.

På en bygningsbesiktigelse blir det foretatt en dokumentasjon av boligene i direkte tilknytning til anlegget med fotografi innvendig og utvendig. Disse bildene blir en dokumentasjon på tilstanden av boligen forut for anleggsarbeidet. Dersom det blir meldt om skade kan man anvende foto for å se om skader har oppstått før, under eller etter anleggsarbeidet.

En annen fordel med bygningsbesiktigelse er å kartlegge eventuelle svakheter og utfordringer som har betydning for utførelsen av anlegget.

Vibrasjonsmålere blir montert bygningskroppen og registrerer fortløpende vibrasjoner eller bevegelser i bygningskroppen.

Les artikkel om vibrasjonsmåling her

TILSTAND VANN OG AVLØP

Visste du at estimert levetid riktig montert for avløpsrør er 50-100 år, og kun 40-75 år på kjøkkenavløp og fellesstammer?

På sluk er estimert levetid riktig montert kun 50-75 år for både plast og støpejernsluk. Mens enkelte skjøtesystemer for rørene har en levetid på kun 25-50 år.

Når bør man egentlig forvente og planlegge for vedlikehold eller utskiftning? Hvem er egentlig ansvarlig for vedlikehold og utskiftning av de ulike komponentene og hva er konsekvens ved å ikke gjøre det? Hvilken løsning bør man velge ved vedlikehold eller utskiftning?

Spørsmålene er ofte mange, og svarene vil variere avhengig av hvem man spør.

Som uavhengig part kan vi bistå dere med:

 • Tilstandsvurdering av vann og avløpsrør.
  Tilstandsrapport og vurdering av faktiske forhold for nettopp ditt boligselskap, med anbefalte tiltak og estimater.

 • Forprosjekt
  Basert på anbefalte tiltak og ønsker, registrere mengder og omfang, utarbeide tilbudsgrunnlag.
  Bistå og delta på informasjonsmøte mot beboere og eiere.

 • Kontrahering av entreprenør
  Bistå med kontrahering av entreprenør, som innebærer utsendelse av tilbudsforespørsel til utvalgte entreprenører, gjennomgang av mottatte tilbud og tilbudssammenstilling.
  Gjennomføre avklaringsmøter og kontraktsmøte med valgt entreprenør, samt utarbeide referater og kontrakt.

 • Prosjektledelse
  Bistand og oppfølging under gjennomførelse av prosjektet gjennom befaringer, byggemøter og økonomikontroll.
  Sikre at både entreprenør og byggherre overholder og leverer i henhold sine forpliktelser i inngått kontrakt.
  Bistå med gjennomføring av overtakelsesforretning i henhold til kontrakt.

byggherreoppfølging

Står deres boligselskap foran et vedlikeholdsprosjekt og trenger byggteknisk rådgivning og bistand til dette?

Da kan vi bistå dere med:

 • Forprosjekt
  Forventningsavklaring, hva må dere ha og hva ønsker dere?
  Basert på anbefalte tiltak og ønsker, registrere mengder og omfang, utarbeide tilbudsgrunnlag.
  Bistå og delta på informasjonsmøte mot beboere og eiere.

 • Kontrahering av entreprenør
  Bistå med kontrahering av entreprenør, som innebærer utsendelse av tilbudsforespørsel til utvalgte entreprenører, gjennomgang av mottatte tilbud og tilbudssammenstilling.
  Gjennomføre avklaringsmøter og kontraktsmøte med valgt entreprenør, samt utarbeide referater og kontrakt.

 • Prosjektledelse
  Bistand og oppfølging under gjennomførelse av prosjektet gjennom befaringer, byggemøter og økonomikontroll.
  Sikre at både entreprenør og byggherre overholder og leverer i henhold sine forpliktelser i inngått kontrakt.
  Bistå med gjennomføring av overtakelsesforretning i henhold til kontrakt.

TILSTANDSRAPPORT

Ved omsetning av bolig anbefaler vi en tilstandsrapport med verdi. Rapporten beskriver boligens tilstand samt skader og avvik som takstingeniøren avdekker under sin undersøkelse.

Rapporten tilfredsstiller forskriften i avhendingsloven og sørger for en tryggere bolighandel.

VERDITAKST

Refinansiere bolig?
Vi beregner verdien på din bolig objektivt og profesjonelt.

Verditaksten gir et godt grunnlag ved oppgjør eller refinansiering av bolig.

SKADETAKST

Har du fått en skade på din bolig?
Vi finner skadeårsak og estimerer kostnader ved reparasjon.

Skadetaksten gir et godt grunnlag for erstatningskravet.

REKLAMASJONSRAPPORT

En reklamasjonsrapport benyttes som ett juridisk dokument ved reklamasjon på bolig eller andre bygninger.
I rapporten dokumenteres feil og mangler samt at det utarbeides forslag til utbedring av forholdene med en kostnadsberegning.

VEDLIKEHOLDSPLAN

Vi bistår styret i boligselskap ved å utarbeide en tilstandsrapport over bygningsmassen. Her kartlegger vi hvilke tiltak som bør prioriteres, budsjetteres og planlegges over en 10 års periode. Vedlikeholdsplanen blir utarbeidet basert på en grundig vurdering av tilstanden til viktige deler av bygningene og utendørsområdet.

Dette hjelper styret med å ha en oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for å sikre at eiendommen forblir i god stand.

SKJØNN

Ved større og omfattende byggeskader benyttes skjønn eller skadeskjønn. Vår takstmann tar seg av enten taksering eller den fagkyndige vurderingen av skaden for forsikringsselskapet. Her legger vi til grunn vår vurdering i forhold til forsikringsselskapets retningslinjer.

uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll utføres ved oppføring av ny bolig eller ved søknadspliktige tiltak på en eksisterende bolig, det foretas kontroll av byggets våtrom og lufttetthet. Kontrollen innebærer kontroll av håndverkers egenkontroll, dokumentasjon på produkter, utførelse av tettesjikt og dokumentasjon på tetthetsmålinger.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll.

Prisliste 2023

Tilstandsrapport ihht. NS3600
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 0-149 m2
14500,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 150-249 m2
17500,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 250-349 m2
19500,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, over 350 m2
På forespørsel
Leilighet, 0-199 m2
9800,-
Tillegg for leilighet over 200m2
1500,-
Tillegg for leilighet over 200m2
1500,-
Tillegg for ekstra boenhet
1500,-
Tillegg for ekstra bygning
1500,-
Energiattest (enkel)
1700,-
Fritidsbolig
Samme som bolig
Verditakst
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 0-149 m2
6500,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 150-249 m2
7000,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, 250-349 m2
7500,-
Enebolig/rekkehus/tomannsbolig, over 350 m2
På forespørsel
Leilighet, 0-199 m2
5800,-
Tillegg for ekstra bygning
1500,-
Tomtetakst
5800,-
Fritidsbolig
Samme som bolig
Forhåndstakst
På forespørsel
Skadetakst
Rapport og befaring
Fra 7500,-
Kjøretid og km godtgjørelse pr. km
34,-
Oppfølging, prosjektledelse og kalkulasjon pr. time
1650,-
Storskade, spesialskade og reklamasjon pr. time
1700,-
Annet
Byggelånsoppfølging pr. time
1700,-
Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet, pr. time
På forespørsel
Byggherreoppfølging
På forespørsel
Storskade, spesialskade og reklamasjon pr. time
1700,-
Vedlikeholdsplan
På forespørsel
Forhåndsbefaring/overtagelser/1 års befaring pr. time
1700,-